Türk Edebiyatı’nda ilk lirik şiir

a…………… adınçıġ amraḳ …… amraḳ özkiyem ….. ḳasınçıgımın ö[yü] ḳadġurar men ḳadġurduḳ[ça] ḳaşı körtlem ḳavışıġsayur men öz amraḳımın öyür men öyü evirür men ödü … çün öz amrak[ımın] öpügseyür men…