ABD ve Milli Mücadele

ABD-Osmanlı ilişkileri, 1830 yılında ABD’nin talebi üzerine imzalanan bir ticaret anlaşması ile başlamıştır. ABD’nin bu isteğinin temelinde bölgedeki diğer devletlerle olan ticaret yarışı yatarken; Osmanlı’nın buna olumlu yaklaşmasının temelinde ise 1827 yılında Navarin’de yakılan donanmanın yeniden onarılması ve siyasi yalnızlıktan kurtularak, kendisine bir müttefik bulma arayışı vardı. ABD, 1.Dünya Savaşı’na kadar dış politikada izlediği iki […]