II. İnönü Zaferi

Londra Konferansı’nın kararlarını kabul etmeyen ve Sevr Antlaşması’nda hiçbir değişiklik yapmak istemeyen Yunan hükûmeti taarruza karar verdi. Türk delegeleri Londra’dan ayrılmadan, Yunanlıların taarruza geçmeleri, Fransa ve İtalya’da iyi karşılanmadığı gibi İngiliz Avam Kamarası’nda da eleştirilere sebep oldu. [1] 23 Mart 1921 sabahı düşman Bursa Bölgesinde üç fırkasıyla ilerlemeye başladı. Başlangıçta ileri kıtalarımız düşmanı oyalama ve […]