1876 Kanun-i Esasi’de Yasama-Yürütme İlişkileri: Kavramsal Çağrışım (Kuvvetler Ayrılığı) – İçerik (Kuvvetler Birliği) Uyuşmazlığı

23 Aralık 1876’da imparatorluk halkı için bir haklar bildirgesi olarak ilan edilen [1] -, ancak alışılmışın dışında terimleri dolayısıyla sınırlı bir otokrasi olarak tanımlanabilecek Kanun-i Esasi, [2] – her biri kendi bakanlığından sorumlu bir bakanlar kurulu, atanmış bir senato, seçilmiş bir milletvekilleri meclisi öngörmekte idi. [3] – 1876 tarihli Kanun-i Esasi ile padişahın yasama ve […]