Türk Oğlu

Ölüm arifesine girdi denilen adam Gökler kızıllaşırken, kararırken bir akşam Yelesini kabartıp ihtişamla gerindi; Bu uykudan uyanış tarih kadar derindi. Etrafında ağ kuran örümceklere baktı, Hiddetli gözlerinden kızıl bir şimşek aktı. Mağrur başı uzandı, titredi gür ye’esi, Kâinata gükredi fırtınalı, hür sesi. Bîr hamlesi toprağı ateşlerle boyadı; Göklere çivilendi onun cihangir adı. «Hedef” yaptıysa hayret […]