Su ruhundan yaratılan atlar

Türklerde tanrı tasavvurunun Gök-Yer/Su-Atalar formülüyle ifade edilen çeşitli kültlerle karşımıza çıktığını, yukarıda dile getirmiştik. Kutsal “Yir- Sub”, Eski Türk yazıtlarında Tengri/Tanrı ve Umay gibi ilahi bir varlık olarak ortaya çıkmaktadır. Tanrı, tamamen göksel bir varlık, Umay ise her ne kadar göksel bir varlık olarak görünse de işlev itibariyle yersel ve dünyevidir. Ancak kült olan kutsal […]