Türk dilinde ilim yaratmanın zevkli devri

Bu eserde bir çok nazari meseleleri izah etmeye çalıştık. Fakat bu nazariyeler ancak tatbikat sa­hasına geçerse kıymet kesbederler. Tarihte Türklerden bir çok ilim adamları yetişmiş, fakat an­cak Alişir Nevayi, Katip Çelebi, Ali ve Cevdet Paşa gibi parmakla sayılabilir zevat bildiklerini kendi ana dillerinde doya doya yazıp mil­li kültür yaratabilmişlerdir. Büyük alim El-Biruni kendi ana dili […]