Sarmatların Özellikleri

Bozkır kavimleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Sarmatların yaşam biçimleri, adetleri ve kültürleri İskitlere çok benziyordu. Sarmatlar İskitçe konuşuyordu. Onlar da atlı okçuydular ve savaş tanrısının sembolü olarak bir kılıca tapıyorlardı. Ammianus “Sarmatların ülkesinde ne bir tapınak nede kutsanma yeri görülür, hatta hiçbir yerde sazla kaplanmış bir kulube bile görmek mümkün değildir. Fakat göçebe […]