Edirne uyanıyor!

Türkiye’nin en talihsiz şehirlerinden biri de Edirne’dir. Birkaç asır evvel oranın cennet gibi ma’mûr ve mükemmel olduğunu tarihlerde okuyoruz. Birdenbire canımızı almak için dâ’imâ İstanbul’a yürüyen düşman orduları birkaç def’a bu mübarek yere girmiş, hatta bir keresinde o meşhur sarayı bile kendi ellerimizle yaktırmıştır. Bu saraya olduğu yere saray içi derler. Orada bir ada vardır. […]