Kurt içerikli atasözleri

Kurda konuk giden köpeğini yanında götürür (Türkiye Türkçesi)Kurdun konaklığına get, köpeği de ardından apar (Kazak Türkçesi)Börünen dost olsan, itin yanında olsun (Kırım Türkçesi)İt ilen yolda ol ama çomağı elinden yere koma (Kaşkay Türkçesi)Kurda mihman bolsan, köpünin yanında bolsun (Türkmen Türkçesi)İt bilen yoldaş bolsan kolindin tayak çüşmisun (Uygur Türkçesi)Kurdun adı kötü, arada tilki var, baş keserler […]