Prof. Dr. Halil İnalcık’ın ağzından “Atatürk”

Mustafa Kemal’in önderliğinde Kuvâ-yi Milliye’nin yarattığı Türkiye devleti kurulunca, tarih görüşü kökünden değişti. Türk tarihi, Orta Asya’dan Akdeniz’e kadar uzayan bir coğrafyada Türk kavminin tarihi olarak ele alındı ve Osmanlı tarihi Türk tarihinin bir parçası olarak milli görüşle yorumlanır oldu. Cumhuriyet Türkiye’sinde bir İslami cemaatten bir Türk milleti yaratılmak istendi. Türk kimliği, Türk vatandaşlığı tüm […]