Türk tarihini gün ışığına çıkarmak!

Atatürk’ün isteği ile Türk Tarih Tetkik Cemiyeti tarafından liseler için hazırlanan tarih kitaplarının ön sözünden bir bölüm: Son yüzyıllara gelinceye kadar Türk tarihi, memleketimizde en az tetkik edilmiş mevzulardan idi. 1000 yıldan fazla süren İslamlık-Hıristiyanlık davalarının doğurduğu husumet duygusu ile mutaassıp müverrihler bu davalarda asırlarca İslamlığın öncülüğünü yapan Türklerin tarihini kan ve ateş maceralarından ibaret […]