Dîvânu Lugâti’t-Türk’ten birkaç sav ve dörtlük

SAVLAR: Erdem başı tıl ‘Erdemin, yani faziletin başı dildir.’ Ot tise ağız köymes ‘Ateş demekle ağız yanmaz’ Kozden yırasa kongülden yme yırar ‘Gözden ıraklaşan gönülden de ıraklaşır. ‘ Tag tagka kavuşmas kisi kişike kavuşur ‘Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.’ Od keçer kişi tuymaz, yalangug oglı mengkü kalmas ‘Zaman geçer kişi duymaz, insanoğlu baki kalmaz.’ […]