Erlik Kan ve dünyanın sonu

Kara yer alevlenir, İnsan toplulukları yok olur, Irmaklarda kanlı dalgalar akar, Dağlar girdapta döner. Kayalar gürültü ile yuvarlanır, Semanın kubbesi titrer, sallanır, Deniz dalgaları biribiri üzerine yığılır, Öyle ki dibi görünür. Denizin dibinde şimdi, Dokuz büyük ve kara taş parçalanır, Bu taşın herbirinden, Birer Demir Bahadır çıkar; Güçlü Demir Bahadırlar, Demir atlara binerler. Atların ön […]

Milletin, devletin bağımsızlığını muhafaza etmek!

Biz bir amaç takip ediyoruz. Bu amacımız öteden beri muhtelif vesilelerle ifade edilmiştir. Ben şimdi de onu tekrar ediyorum: Milletin, devletin bağımsızlığını muhafaza etmek! Bunun içinde namus ve şeref tamamen yer alacaktır. Bağımsız olarak milletimizin belirli hudutlar dâhilindeki tamamiyetini muhafaza etmektir. Bunun için muharebe ediyoruz. Efendiler! Memleketimizin ellide biri değil, her tarafı tahrip edilse, her […]