Teleüt şamanının teşekkür duası

Ey yükseklerde yaşıyan Gökler hanı, han Abıyaş Yerde otlar, Ağaçlarda yapraklar çıkarttın, Butta etler, Başta saçlar büyüttün, Ey varlıkları yaratan Onlara sen gök oldun, Ey Altmış kudretli han Babamı yükseklere aldınız. Ey yüksek Ülgön Bay! O annemi yükseklere aldı, Tanrım sen hayvan ver! Eve bir başkan ver!

Lidyalılar’ın göçü

Anadolunun Lydia adlı bölgesinde, kral Atys’in zamanında, bir aralık şiddetli açlık baş gösterir. Kral, ahalinin açlıktan kırıldığını görerek, milletini kur’a ile ikiye ayırır ve Tyrrhenos adlı oğluru çağı­rıp, şu mealde konuşur : “Açlığa karşı göçten başka çare kalmadı. Sen ahalinin yarısını alıp göç ede­cek, baka bir vatan arayacaksın. Böylece, burada kalanları doyurmak daha kolay olacak”. […]

Tarihte Şamanizm

Eski Türk dini ve mitolojisi hakkında Çin, İslâm ve Batı kaynaklarında epeyce malûmat bulunmakla beraber çok dağınık ve kısa olduklarından bunlardan faydalanmak çok yorucu çalışmalar istemektedir. Türk kavimlerinin. örf, âdet ve inanmalarında son devirlere kadar muhafaza edilmiş olan eski dinî telâkkilerin ve geleneklerin menşelerini araştırırken ta İskit ve Hun (H’yung-nu) devirlerinin derinliklerine kadar İnmek ve […]

İstanbul meclisinde “Müdafai Hukuk Cemiyeti Grubu” neden kurulmadı?

İstanbul Meclisinde “”Müdafai Hukuk Cemiyeti Grubu” diye bir grup kurulduğunu işitmedik. Niçin? Evet, niçin? Buna bugün yanıt isterim! Çünkü baylar, bu grubu kurmayı vicdan borcu, ulus borcu bilmek durum ve yeteneğinde bulunan baylar inançsız idiler… korkak idiler… bilgisiz idiler. İnançsız idiler, çünkü, ulusal örgütten olmayı tehlikeli görüyorlardı. Bilgisiz idiler; çünkü tek kurtuluş dayanağının ulus olduğunu […]