“Öğretmen” Mehmet Akif Ersoy

“O çocuklarla beraber, gece gündüz didinin. Giden üç yüz senelik ilmi tez elden edinin.” [1] Mehmet Akif Ersoy’un üstün vasıflarının arasında en az bilinenlerden biri onun “eğitimci” yönüdür. Akif, çeşitli okullarda ve Dar-ül Fünun’da edebiyat öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bu görevleri süresince eğitimimizin tarihini sorgulamış; geleceği üzerine fikir yürütmüş olan Akif, günümüze ışık tutacak tespit […]

Hazar Türkleri’nin Kültür Tarihine Ait Bazı Notlar

Güney Rusya’da Göktürklerin halefleri olarak ortaya çıkan Hazarlar, yine aynı bölgedeki Türk topluluklarının yerleşik hayata geçmelerinde büyük rol oynamışlardır. Musevilik’i de kabul etmiş olan bu Türk toplulukları, dinlerinin bir gereği ve yaşadıkları bölgenin uygun olması sebebiyle ticarette de başarılı olmuşlardır. Oğuzlar’la olan münasebetleri nedeniyle Selçuklular üzerinde de tesirlerinin gördüğümüz Hazar Türkleri hakkında özellikle İslam kaynakları […]