Ermeni Sorunu ve Soykırım İddiaları

Açıkçası böyle bir yazıya nereden başlamak gerekir, hala karar verebilmiş değilim. Yaşadığım ufak bir olayı size anlatarak başlamalıyım diye düşünüyorum. Çalıştığım yerde sabahları bazen ilgi çekici konularda tartışmalara tanıklık ediyorum. Erzurumlu bir güvenlik görevlisi abimiz ile civarda çalışan bir boya-kaporta dükkanına sahibinin aralarındaki konuşma da benim için böyle ilgi çekici oldu. Televizyonda gördüğü Ermeni olayları […]

İkinci Pazırık Kurganı

Rus arkeologu S.İ. Rudenko tarafından 1929 yılında Altay dağları bölgesindeki Pazırık kurganı kazısında meydana çıkarılan kültür maddeleri ve donmuş on at cesedi arkeologlar arasıda derin ilgi uyandırmıştı. (bk. II. T. Tarih Kongresi zabıtları, s. 142-151). Pazırık yakınlarında bulunan birçok kurganlar daha 1927’de S.İ. Rudenko’nun dikkatini çekmişti. İşte bu kurganlarından birinde yine Rudenko tarafından 1947’de kazı […]

Tuva Türkleri

Türkler geniş bir coğrafyada yaşamaya devam eden birkaç soy’dan biridir. Boy boy, oymak oymak Asya’nın ve Avrupa’nın her tarafında rastladığımız Türklerin bir kolu da Tuva’lardır. Sayan, Altay dağları, Orhon, Kerulin, Selinge, Yenisey, Abakan ırmakları havzaları çok eski devirlerden beri Türk ulusunun işgal ettiği saha olmuştur. Eski Türk boylarının batıya ve güneye göç ettikleri zaman yerlerinin […]

Atatürk ve Dış Türkler

Dil devriminin önemli bir dönüm noktasına gelmiş olduğumuz günlerde idik. Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeleri sık sık Çankaya’ya çağırılıyorlardı. Sofra sohbetlerinde en çok dil konusu ele alınmakla beraber, Atatürk dünya barışını ilgilendiren siyasi olaylara da arasıra temas ederdi. Bir akşam, o yılın son aylarındaki Rus – Japon münasebetlerinden söz açıldı. Atatürk yeni konular ortaya […]

Milli Mücadele yıllarında İngiltere’nin Kürt devleti kurma faaliyetleri

1- GİRİŞ: Milli Mücadele döneminde üzerinde en çok konuşulan konulardan biri de kürdistan’ın veya Kürtlerin himayesidir. Kürt ve Kürdistan sözcüklerine bağlı olarak ilk akla gelen ülkede İngiltere olmuştur. İngiltere bu konu ile daha XIX. Yüzyıldan itibaren ilgilenmeye başlamıştır. “East İndia Company” (doğu Hindistan Şirketi)’nin Bağdat’ta bir şubesinin açan (1806) İngiltere, misyonerlik faaliyetlerinin de yürütmüştür. İngiltere’nin […]