Altay kavimlerinde Gök Tanrı

XIII. yüzyıl seyyahları Plano Karpini, Rubruk ve Marko Polo Moğolların “tek tanrı”sından bahsederler. Rubuk, ölülerini keçeden temsillerini yapma alışkanlıklarına rağmen Moğolların sadece tek tanrıya inandıkları bildirilmektedir . [1] Diğer bir pasajda ve Mengü Han’ın kendine: “Biz Moğollar, kendi iradesiyle bizi yaratan, öldüren ve bize adil bir kalp veren tanrıya inanıyoruz” [2] dediğini belirtmektedir. Bu fikir, […]

Ali Şükrü Bey, Topal Osman ve “Şak”çılar

Olayın gelişimini ve genel durumu özetlemesi bakımından Şevket Süreyya Aydemir’in “Tek Adam” eserine başvuracağım: “Riyaset mevkinde Ali Fuat Paşa vardı. Fakat artık reisi dinleyen yoktu. Mebusların hepsi ayaktaydı. Hele kürsünün önünde taraflar, artık kontrol edemedikleri bir hiddet ve şiddet seli içindeydiler. Gazi de bu kızgın ve herkesin kendi bildiği gibi bağırıp çağırdığı kalabalığın içindeydi. Reis, […]

İslamdan önce Türk medeniyeti

Türkler, yalnız istiklal ve hürriyet konusunda değil, aynı zamanda uygarlık konusunda da diğer milletlere örnek olmuş bir millettir. Yaşadığı asra göre uygarlığı olmayan milletler, zamanla yabancı uygarlıkların içinde erimiş, milli varlıklarını kaybetmişlerdir. Türkler, asırlar boyunca temasta bulundukları milletlerden birçok şeyler almış, fakat onlara da birçok şeyler vermişlerdir. İslam Türk uygarlığı, Latin uygarlığı ile karışarak Osmanlı […]