Karay Türkleri

Bazı araştırmacılar, Karay Türklerinin Hazarlardan oluşmuş bir Türk kavmi olduğunu ileri sürmektedirler. Amerikalı tarihçi ve Türkolog Peter Golden, bir çalışmasında Orta Çağ’da en büyük devletlerden birini kuran Hazarların etnik kökeninin…