Lozan’da İstanbul’un Tahliyesi Meselesi

Mudanya Mütarekesi sonrasında barış görüşmelerinin yapılması için taraflar Lozan’da toplandı. Konferansta birçok konu ele alındı. Bu konulardan biride İstanbul’un durumuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi hemen her konuda olduğu gibi İstanbul’un durumuyla ilgili düşüncesinde de geri adım atmayı düşünmüyordu. İcra vekilleri heyetinde, mecliste, encümenlerde barış konferansına gönderilecek heyet konuşuluyordu. Vekiller heyeti reisi Rauf Bey, Hariciye vekili […]