Türk Fütuhat Felsefesi ve Malazgirt Muharebesi

26 Ağustos 1071’de Malazgirt ovasında cereyan eden büyük mubarebenin ehemmiyeti herkesçe malumdur. O zamana kadar Orta-doğuda yenilmez bir kuvvet olarak bilinen Bizans’ın çıkarabildiği en kalabalık ordunun çöküşü ile sonuçlanan muharebenin Türk, İslam ve dünya tarihi yönlerinden değeri birçok araştırmalarda belirtilmiştir. Ancak bunlar daha ziyade savaşın neticelerini tesbit noktasında toplanmaktadır, Gerçek amiller iyi anlaşılmadıkça da tam […]