Mustafa Kemal bir yiğittir!

Mustafa Kemal’e son günlerde yapılan saldırılara bir cevap “Mustafa Kemal Anafartalarda doğmuştur” diyen Akşam’ın bir yazarı ilâve ediyor : “Onun mazisinde Ana farta, halinde Kuvayi Milli̇ye, İsti̇kbâlinde kim bilir neler var ?” Son günlerde bazı İstanbul gazetelerinde yeniden Mustafa Kemal Paşa’ya çok çirkin hücumlar başlamıştır. Bütün bu neşriyata (AKŞAM) gazetesinin bir yazarı şu uzun cevabı […]