Amazonların Torunları

Herodot’a göre Savromatların dillerinin “bozukluğu”nun sebebi, Savromatların İskit erkekleri ile Amazon kadınların soyundan gelmeleridir. Bu tür efsanevî bilgileri etnik tarihin diline tercüme ederken Savromatlarını dilini İskit dilinin lehçelerinden biri, halkın kendisini ise İskitlere akraba olan, onların çevresinden çıkıp kendi etnogenezine ek bir unsur katan bir halk olarak kabul etmek gerekmektedir. Diodorus ve Plinius ise Savromatların, […]