Gerilla nedir, ne değildir?

Şimdi, Mustafa Kemal’in ha­yatında etkisi olan bir olay­dan bahsetmek istiyorum. Yarbay Nuri Bey, bir gün tâbiye dersinde gerilladan ge­nişçe bir şekilde bahsetti. «Gerilla nedir, ne değildir?» konu­su üzerinde uzun uzun durdu. İzahat verdi ve bir ara: — Efendiler, dedi. Gerilla yapmak ne kadar güçse, onu bastırmak da o nisbette güçtür. Arkadaşlar, kendisinden bir kaç misal […]

İlkokul öğretmeni vatanın en hayırlı öğesidir

Çankaya’da yeni açılan bir ilkokulu Atatürk ziyarete gitmiş. Öğretmen tahta başında ders veriyormuş. Cumhurbaşkanı girer girmez, saygı işareti vermiş. Çocuklar ayağa kalkmış ve oturunuz işareti verdikten sonra yüzünü tahtaya çevirip derse devam etmiş. Atatürk, beş on dakika ayakta dersi dinlemiş. Çıkarken öğretmen yine aynı ses aynı eda ile öğrencileri ayağa kaldırmış ve oturunuz işareti vererek […]