Kafkasya Türkleri

  Tarih boyunca çeşitli milletlerin ayaklanmalarına geçit vazifesi görmüş olan geniş Kafkasya sahası, daha VII. yüzyılda, Volga ve Kuzey Kafkasya arasında devlet kuran Hazar Türklerinin işgali altına girmiştir. İlk Türkleşmeye katılan Hun ve Avaralarla beraber, bölgenin asıl Türklüğe elverişli bir iskan sahası oluşu, bahis konusu Hazar devletinin kuruluşu tarihine rastlamaktadır. 1914 tarihinden itibaren, Volga boyu […]

Dil Devriminde Çeşitli Görüşler

Dilde sadeleşme hareketinin başladığı ilk Tanzimat yıllarından itibaren, günümüze kadar, bu konuda çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır. O günden beri hep birbiri ile tartışma halinde olan başlıca görüşleri şöyle sıralayabiliriz: I. Öteden beri, sayıları oldukça az, tesir meydana gelmiş bulunan osmanlıcanın değiştirilemiyeceğini, üç büyük dilin bir çeşit birleşmesi demek olan bu “karma dil” düzeni bozulduğu takdirde, […]