Ötüken Dağları

Türk dünyâsının erken devirdeki merkezi sanılan Kög­men dağlarına dönerek, bu merkezden bu sefer Doğuya doğru ilerliyeceğiz. Doğu cihetinde ilk merhalemiz, Kagnılı boyların Kuzey kuşağının en doğudaki illeri olan, Kök-Türklerin «ıduk» (mukaddes) vatanı Ötüken (bugünki Hangay) dağları çevresidir. Ötüken dağları (47° 60’K, 92°50’D) Kögmen dağlarının bir az güney-doğuya devâmıdır. Böylece Ötüken dağ­ları, Kögmen dağlarına nisbeten, daha […]