Türkçe’ye kimler “Osmanlıca” der?

Kabilelerin birleşmesinden iller, illerin birleşmesinden milletler çıkar. Lisânı bir olan halka “millet” denir. Milletler hep lisânla ayrılır. Türkler Turan’da oturan bir millettir. Ve lisânları asıl ve esas i’tibariyle birdir. Fakat her milletin olduğu gibi Türklerin lisânı da muhtelif lehçelere ayrılmıştır. Buhara’nın, Semerkant’ın, Oranburg’un, Kırım’ın, Kastamonu’nun, Atina’nın, Kerkük’ün şiveleri başka başkadır. Fransa’da bile lehçeler ayrı ayrıdır […]