Erzurum Kongresi

Efendiler, bildiğiniz gibi, Erzurum Kongresi 1919 senesi Temmuzunun 23üncü günü pek gösterişsiz bir mektep salonunda toplandı. İlk gün, beni, başkanlığa seçtiler. Kongre kurulunu durum ve bir dereceye kadar, görüşlerimiz hakkında aydınlatmak için yapılan konuşmamda: “Tarih ve olayların sürükleyişi ile, içine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri görmiyecek ve bundan coşup kabarmıyacak hiçbir yurtseverin düşünülmiyeceğine, işaret ettim. […]