Dede Korkut

Bir çok kaynaklar asıl adının Korkut Ata olduğu halde, dede lakabının kendisine sonradan, tecrübeli, bilgin yaşlı hüviyetinin bir gereği olarak verildiğinde ittifak halindedir. Asıl hayatı hakkında, belgeye dayanan kesin bilgilerden mahrum bulunmamızın bir neticesi olarak bu büyük Oğuz Bilicisi’nin asıl adının ne olduğu konusundaki farklı yorumlar gibi hayatı hakkında da değişik rivayetler ortaya konulmaktadır. Biz […]