Atatürk ve Dil Devrimi

Atatürk, Türk Milletinin her alanda ve her bakımdan eşsiz büyüklüğüne derinden derine inanmıştı. Tarihi devirlerde Türkün hemen bütün dünyayı kaplamış olan yengileri ve yüksek idaresi, İslam medeniyetini yaratanların çoğunun Türk olması bu inanı haklı kıldığı gibi Çanakkale ve Milli Mücadele olayları Türkün eşsiz yaradılışının inkar edilemez kanıtları idi. Ünlü bir deyişle “asırları yıllara sığdırmış olan” […]