Millet sürü halinde idare edilemez!

Atatürk milletini çok sevdiği için efkârı umumiyeye de büyük ehemmiyet ve kıymet verirlerdi. Bir gün toplanmış olan ve benim de (Kılıç Ali) dahil bulunduğum bir fırka divanında, Imalâtı Harbiye fabrikasında yapılan kadro dolayısıyla açıkta bırakılan amelelerin vaziyeti müzakere mevzuu olurken İsmet Paşa’nın, ameleyi himaye eden Recep Peker merhuma kızarak: “Hakimiyeti milliye, efkârı umumiye sözleri bir […]