Türk milliyetçiliği beyannamesi

Atatürk’ün Konya Türk Ocağı’ndaki konuşmasından (20 Mart 1923) Arkadaşlar, Bir milletin namuskâr bir mevcudiyet, şayanı hürmet bir mevki sahibi olması için, o milletin yalnız âlim ve mütefennin bulunması kâfı değildir. Her ilmin, her şeyin fevkinde bir hassaya sahip olması lâzımdır ki, o da o milletin muayyen ve müspet bir seciyeye malik bulunmasıdır. Böyle bir seciyeye […]

Oğuz Destanı’nda kağnının icat edilişi

Çürced Kağan’ı aldı, halkıyla ulusunu, Yok etmek için geldi, Oğuz-Han ulusunu. Baş geldi Oğuz-Kağan, basdı Çürced Hanı’nı, Ok ile kılıç ile, döktü düşman kanını. Oğuz öldürdü onu, kesti hemen başını, Böldü ganimetleri, tabi kıldı halkını. Oğuz’un askerleri, beyleri bütün halkı, Düşmanda ne bulursa, toplayıp hep tüm aldı. Atlar ile öküzler, katırlar az gelmişti. Yığılmış yükler […]