Türk efsane ve destanlarında çoban

Türk halk aktarımları, çobanı bugün de hala bir an­lamda doğaüstü bir kişilik olarak görür çünkü göçebe çobancılıktan çok şeyi miras edinen ve taşrada yaşayan Türk halkı, en azından ülkenin steplerinde ve dağlık bölgelerinde, her zaman hayvancılıkla uğraşan bir topluluk da olmuştur. Epik destanlar, dinsel ve dünyevi efsaneler doğaüstü güç­lere sahip çobanlarla ilgili birçok anekdotu günümüze […]