Tire asri mezarlığında bulunan bir Efe – Zeybek motifli mezartaşı kitabesi

Mezartaşları hem ebedi yönden hem de sanat yönünden bizlere kaynak teşkil etmektedir. Mezartaşlarında ölen kişi ile ilgili bizlere bazı fikir verebilmektedir. Osmanlıda kadın mezartaşları daha karşından göründüğünde hemen belli olmaktadır. Mesela kadının baş tarafı genellikle çiçek süsü kabartma ile süslenmiştir. erkeklerin ise baştaşlarında genellikle toplumdaki tanıma biçimi veya sınıfını belirleyen serpuşlarla bize bilgi verir. Tire […]

Millî davamız, bizim hayatımızdır!

Dış siyasetimizde başka bir devletin hukukuna tecavüz yoktur. Ancak hakkımızı, hayatımızı, memleketimizi, namusumuzu müdafaa ediyoruz ve edeceğiz. Günümüz medeniyetinin devletler arası münasebetlerde ortaya attığı ve en yüce, temiz emel ve düşüncelerin bir özeti demek olan “her milletin kendi mukadderatına kendisinin hâkim olması” hakkını biz yeryüzünde yaşayan milletlerin hepsi için tanıyoruz, bizim de bu hakkımızın kayıtsız […]