Ertuğrul faciası

… Yokohama’da birkaç gün için subaylar ve mürettebat gezmek için kente çıkarılmıştı. Herkesin sağlığı ve neşesi yerindeydi. Ancak hediyelerin takdim töreninden sonra gemide kolera hastalığı baş göstermiş, tıbbî önlemlerin alınması ve temizlik için Nagoya korunma yerine gidilip on yedi gün karantina altında kalınmıştı… Hastalık savuşlturulduktan sonra da Eylül’ün on beşinci günü öğle saatlerinde buradan İstanbul’a […]

Atatürk’ü altınla satın almak isteyen mareşal

Atatürk ordu komutanlığından istifa edip İstanbul’a gelmeğe karar verdiği zamanda cebinde bilet alacak parası yoktu. Halbuki General Von Falkenhein bu vazifeye gelirken ona yığınla altın göndermişti. Atatürk sonraları bu hadiseyi ve altınları nasıl reddettiğini şöyle anlatırlardı: “Yıldırım Ordusu (7’nci Ordu) Kumandanlığını kabul edip İstanbul’dan Haleb’e hareket ettiğim günün gecesiydi. Falkenhayn Karargâhı’nda bulunan bir Türk Erkânıharp […]