Vahdettin’in Amerikan Başkanına Mektubu

Mektup, San-Remo’da Padişah Vahdettin tarafından yazılmış ve Halis Reşat Bey tarafından Paris’te bulunan Amerikan elçiliğine teslim edilmiştir. Elçilik de bu mektubun orijinalini ve İngilizce çevirisini IS Nisan 1924 tarihli yazısıyla Washington’a göndermiştir. Mektup Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Arşivi’nde 86700/1788 numarada kayıtlıdır. Mektupta üzerinde durulan konular nelerdir? Vahdettin hala Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe karıştığını ve yerine yeni […]