Hunların Juan-Juan’larla Münasebetleri

M.s. 410’dan sonra Hu-lu adlı bir Juan-juan şefi de kaynaklarda geçmektedir. Ve bu zat She-lun’un küçük kardeşi idi. She-lun’un ölümüyle 411’de tahta çıktı., Ve Ho-ku-kai ünvanının aldı. Bu adamın hususi ismi niçin hu-lü idi? Bunun Hu-lü oymağının incelerken izah etmiştik. Bu zatın büyük kardeşinin de isminin sonunda bir Hu-lü eki vardı. Juan-juan’lar bahsinde, 413’den sonra […]