Orkun Türklerinin Abidelerine Dair Düşünceler

1- Henüz halledilmeyen bir mesele: kalıntıların muhâfazası Orkun Türklerini büyük değer taşıyan âbidelerinin bugüne kadar kalmasına şaşmamak kabil değildir. Aynı zamanda, unutmamalıdır ki, modern arkeolojinin şumülü daha çok eski kalıntıları da kaplar. Yine de, şu hususu da göz önünde tutmak gerekir: bahis konusu taş kalıntılarını yalnız asli yerlerinde bulunmakta değil, fakat müsaid olmayan şartlarda muhafaza […]

Anadolu’ya Yalnız Göçebe Türkler Mi Geldi ?

Türkler’in yerleşik yaşayış ve onun faaliyetleri ile yakın bir münasebet kurmalarının bilhassa Gök Türkler çağında olduğu anlaşılıyor. Bunda şüphesiz Gök Türkler’in bir yandan komşuları Çinliler ile yakından temasa gelmeleri, öte yandan kültürü yüksek bir kavim olan suğdaklar’ın (Soğd) Gök Türkler’in uyrukları arasında bulunmaları başlıca amiller olmuşlardır. Türkler, Suğdaklar’dan birçok kültür unsurları aldılar. Buna karşılık Suğdaklar […]