Elçibey’in hayatı

Gerçek adı Ebulfez Kadir Güloğlu Aliyev’dir. Nahçıvan’ın Keleki köyünde 24 Haziran 1938 tarihinde doğmuştur. 1957-1962 yılları arasında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Arapça bölümünden mezun olmuş ve daha sonra Mısır’a gidip tercümanlık…

Turan Ovası

Esile mezarından Batıya doğru açılan yaylalar ve ovalar boyunca 1000 km kadar ilerleyince, Turan ovasına inilir (40° – 45°K, 57° – 65°D ). Turan ovası denen bozkır çevresinde, bitki olarak,…

Atatürk ve Dış Türkler

Dil devriminin önemli bir dönüm noktasına gelmiş olduğumuz günlerde idik. Türk Dil Kurumu yönetim kurulu üyeleri sık sık Çankaya’ya çağırılıyorlardı. Sofra sohbetlerinde en çok dil konusu ele alınmakla beraber, Atatürk…