Kerkük Manileri

Toplayan: Müderriszade Salâhattin Sait Görse dal Bülbül konar görse dal. Göz sarraf gevil[1]dellal Kalbe danış göster al Bülbülün şak [2] la vurar Ne yaman vakla vurar Hudam meni vuruplur Ulanmaz…