Eski Türk tipi hakkında

Aziz hocam Reşid Rahmeti Arat’ın son derslerinden birinde Orhun yazıtları ve eski Türk hayatına dair bir seminer vazifesi hazırlıyordum. Yazının birinci bölümünü derste okurken, muhterem hocamız Ligeti’den aldığım [1] tasvirlere…