Tarihte Türkler

Karay Türkleri

Bazı araştırmacılar, Karay Türklerinin Hazarlardan oluşmuş bir Türk kavmi olduğunu ileri sürmektedirler. Amerikalı tarihçi ve Türkolog Peter Golden, bir çalışmasında Orta Çağ’da en ...