Hazar Türkleri’nin Kültür Tarihine Ait Bazı Notlar

Güney Rusya’da Göktürklerin halefleri olarak ortaya çıkan Hazarlar, yine aynı bölgedeki Türk topluluklarının yerleşik hayata geçmelerinde büyük rol oynamışlardır. Musevilik’i de kabul etmiş olan bu Türk toplulukları, dinlerinin bir gereği…