Tarih

Erlik Kan ve dünyanın sonu

Kara yer alevlenir, İnsan toplulukları yok olur, Irmaklarda kanlı dalgalar akar, Dağlar girdapta döner. Kayalar gürültü ile yuvarlanır, Semanın kubbesi titrer, sallanır, Deniz ...