Erlik Kan ve dünyanın sonu

Kara yer alevlenir, İnsan toplulukları yok olur, Irmaklarda kanlı dalgalar akar, Dağlar girdapta döner. Kayalar gürültü ile yuvarlanır, Semanın kubbesi titrer, sallanır, Deniz dalgaları biribiri üzerine yığılır, Öyle ki dibi…