Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihinde Cellatlar

1826 tarihine kadar Osmanlı devletinin, askeri disiplinle yetiştirilen ve cellatbaşının nezareti altında devlet cellatları bulunmuştur. Cellatların İstanbul’daki kışla-koğuşları da Topkapısı Saray-ı hümayununda «Hamlacılar ...