Galata Mevlevihanesi

KISACA MEVLEVİLİK TARİHÇESİ Mevleviyye tarikatının kurucusu, 1207 tarihinde [1]dünyaya gelen mutasavvıf ve şair MevlânâCelâleddîn-i Rûmî’dir. (Mesnevî’nin girişinde kendi yazdığına göre, Muhammed bin Muhammed binHüseyin el-Belhî [2] ). 13. yy’da yaşayan Rûmî’nin, içinde bulunduğu coğrafya ve zaman itibariyle Moğolsaldırılarına maruz kalan Anadolu Selçukluları, kardeş kavgaları ve entrikalar sebebiyle devlet gücüsarsılmış; 1237’de ortaya çıkan Babaî ayaklanmaları sonucunda […]