Ali Fuat Cebesoy’un “Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet Devrimleri” Adlı Hatıratının Tahlili

Ali Fuat Cebesoy’un Bilinmeyen Hatıralar Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet Devrimleri isimli 385 sayfadan oluşan eseri 2001 yılında Temel Yayınları tarafından İstanbul’da yayımlanmıştır. Cebesoy anılarının birçoğunu sağlığında yayımlamış, bunları görme mutluluğuna erişmiştir. Fakat tahlile tabi tuttuğumuz bahsi edilen eser ise Cebesoy’un vefatının ardından sağlığında kitaplaşmamış bazı notlarından, dergilerde yayımlanmış dergi ve makalelerinden ve ömrünün son günlerinde […]