Şehzadebaşı Karakolu Baskını

Mondros imzalanmış Osmanlı için savaş bitmişti. Ancak asıl savaş şimdi başlayacaktı. Çünkü galip devlet statüsünü kullanmak isteyen İtilaf Devletleri bu hakkı kullanmak için her fırsatı kollayacak ve yapılacak işgaller için bir bahane arayacaktı. Mondros’un hemen ardından Osmanlı ülkesindeki işgaller başlamış ve 13 Kasım 1918’de İtilaf Devletlerinin kuvvetleri İstanbul’a geldi. Bu durum İstanbul’un fiilen işgal edildiği […]