Türk destanlarında at kahraman birlikteliği

Bozkır kültüründe kahramanın en büyük yardımcısı, dostu, sırdaşı atıdır. At ile kahraman arasında güçlü ve sarsılmaz bir bağ vardır. Bu bağ at-kahraman birlikteliğini tamamlayan unsurdur. “Türklerin hayatında atın yeri, hiçbir başka varlıkla ölçülemeyecek kadar büyük ve önemli olmuştur. At, bu dünyada yalnız onun silah arkadaşı olduğu için değil, öldükten sonra da öteki dünyada her bakımdan […]

Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi’nin kuruluş hazırlıkları üzerine

Cumhuriyet devrimizin Ankara Üniversitesi, bugün sekiz Fakülte halinde çalışmaktadır. Bunlardan Hukuk Fakültesi Ankara’da ilk kurulan Yüksek Öğretim müessesesi olmakla beraber ( 5 . I X . 1925) asıl fakülte ünvanını 1940 yılında almıştır. Bu itibarla Fakülteleri kanun numaralarına göre bir sıralamaya tabî tutarsak, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesinin ilk Fakültesi olduğu görülür. […]