Meşrutiyetin ilânı arifesinde Mustafa Kemal

Mustafa Kemal’in, yakından şa­hidi olduğum ve bizzat kendi ağzından dinlediğim Serez seya­hati şöyle başlamış, şöyle bitmişti: Serez mıntakasında bir binbaşı istibdat idaresi aleyhinde beyanatta bulunmuş, Sultan Hamid’e atıp tutmuştu. – Başımızda Sultan Hamid ve onun hafiyelere dayanan idaresi varken, bu memleket terakki edemez. Önce onu başı­mızdan atmalıyız. Demişti. Bir casus da bunu saraya jurnal etmişti. […]